בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

Posts tagged פרשת תולדות

פרשת מקץ

פרשת מקץ
"ולא נודע כי באו אל קרבנה" )בראשית מא, כא( פרעה ראה בחלומו שבע פרות יפות מראה – ושבע פרות רעות מראה. לאחר מכן, הוא חלם על שבע שבלים בריאות וטובות ושבע יש להתבונן, מדוע נבחרו הפרות והשיבולים דווקא כהמחשה לעומד להתרחש בעולם בנושא הרעב והשבע, הלא יכול היה החלום בחיי האדם ישנם שני דברים מרכזים שהם מעורבבים טוב ורע, הפרנסה. מצד אח [...]

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך
“וְהָיָה כַּ אֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ ” (בראשית כז מ)   מדברי רבינו הקדוש בליקו”מ תו’ א’ משמע שיעקב ועשו הם בחי’ היצר הטוב והיצר הרע ושם מובא שהיצר הרע בתחילה מתלבש במצוות ומטעה את האדם כאילו הוא מסיתו לעשות מצווה, כי להסית יהודי מתחילה צריך להסיתו להיות יותר מדי צדיק במקום שאין צריכים עד שמסיתו לעשות עבירה ר”ל, [...]

פרשת תולדות

פרשת תולדות
התפילה – אמצעי לקירבת אלוקים סידות תפילה "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא". רבינו בחיי מפרש ":היה ראוי להקדים ולומר "ותהי רבקה עקרה "ואחר כך "ויעתר יצחק לה 'כי עקרה היא ",ומה שהקדים התפילה יתכן לומר שהקדים העיקר ,ולמדנו :שאין הכוונה שתהיה העקרות סיבת התפילה ,שאם כן הסיבה עיקר והתפילה טפל לה .אבל כוונת [...]