בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

קטגוריות רשימות כללי

פרשת ויחי – מפני מה זכו אפרים ו...

פרשת ויחי – מפני מה זכו אפרים ומנשה לברכה כל כך גדולה מיעקב
מפני מה זכו אפרים ומנשה לברכה כל כך גדולה מיעקב בית כנסת בנוף כנרת צפת אבינו? התשובה טמונה בשמחה ההדדית של שניהם זה "וַיְ בָ רֲכֵ ם בַיֹום הַ הּוא לֵ אמֹור בְ ךָ יְ בָ רֵ ךְ יִ שְ רָ אֵ ל לֵ אמֹר יְ שִ מְ ךָ קודם פטירתו, מבקש יעקב אבינו מבנו יוסף להביא לפניו את שני בניו, מנשה ואפרים, כדי לברכם. לברכת יעקב לאפרים ולמנשה, המצוטטת לעיל, דרו [...]

חגיגת חנוכה בבית כנסת

השנה חגגנו ביחד בהדלקת נרות חגיגית לכל ילדי השכונה. בחגיגה היו לנו דוכני יצירה לילדים, סופגניות, פופקורן והופעה של להקת נוף כנרת צפת. בחסות מרכז תורני לאומי צפת. בית הכנסת רחובות הנהר בנוף כנרת צפת מודה לכל המארגנים והמשתתפים. כמה תמונות מהארוע: #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: right; mar [...]

תרבות יוון

תרבות יוון
מדרשים שונים נאמרו בנוגע לתקופת החשמונאים, במדרש )בראשית רבה ב, ד( כתוב שהיוונים החשיכו עיניהם של ישראל, שהיו אומרים להם "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל". ומאידך עסקו ועודדו את טיפוח הגוף והעצמת כוחותיו. והשאלה נשאלת, האם יש קשר בין הדברים. ואם כל כך כפרו באמונת ישראל, מה גרם להשפעתם על רבים וטובים, עד שהיו הרבה שהמי [...]

חנוכה

חנוכה
הקב"ה- אתה אוהב אותנו זוכים אנו בימים אלו לשמוח ולהודות על הניסים ונפלאות שעשה ימים יקרים אלו צריכים לימוד והתבוננות גדולה על מה ולמה אנו כל כך שמחים ומודים עד שאנו אומרים הלל שלם בכל יום שמונה בכדי להבין זאת צריך להבין דבר תמוה מאוד, על מה כל השמחה, הרי בכלל לא היה גזירת מוות על עם ישראל, אלא רק גזרות נגד התורה הקדושה, דבר שלצערנו היה [...]

פרשת מקץ

פרשת מקץ
"ולא נודע כי באו אל קרבנה" )בראשית מא, כא( פרעה ראה בחלומו שבע פרות יפות מראה – ושבע פרות רעות מראה. לאחר מכן, הוא חלם על שבע שבלים בריאות וטובות ושבע יש להתבונן, מדוע נבחרו הפרות והשיבולים דווקא כהמחשה לעומד להתרחש בעולם בנושא הרעב והשבע, הלא יכול היה החלום בחיי האדם ישנם שני דברים מרכזים שהם מעורבבים טוב ורע, הפרנסה. מצד אח [...]

פרשת וישב

"הנה בעל החלומות הלזה" (בראשית לז, יט) כאשר האחים הקדושים כינו את יוסף בתואר רשמי של "בעל החלומות", בוודאי שלא הייתה כאן רק פליטת פה אקראית על יוסף. היה כאן ביטוי של משהו שורשי במהות תפקידו של יוסף. בהתבוננות קלה, על השתלשלות מאורעות חייו של יוסף, מתברר שהעיסוק שלו בענייני חלומות היה מאוד משמעותי. זה התחיל בחלומות שלו על א [...]

פרשת וישלח

"יש לי כל" בראשית לג, יא רש"י מציין את ההבדל בין ביטויו של יעקב לביטויו של עשיו. יעקב אומר "יש לי כל" שפירושו שיש לי את כל סיפוקי, ועשיו אומר בלשון גאווה "יש לי רב" שמשמעותו יותר ויותר מכדי צרכי. ההבדלים הללו, אינם רק משחקי מילים בעלמא. המשפטים הללו מבטאים השקפת עולם שלימה. יעקב הרגיש תמיד שיש לו את כל סיפוק [...]

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך
“וְהָיָה כַּ אֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ ” (בראשית כז מ)   מדברי רבינו הקדוש בליקו”מ תו’ א’ משמע שיעקב ועשו הם בחי’ היצר הטוב והיצר הרע ושם מובא שהיצר הרע בתחילה מתלבש במצוות ומטעה את האדם כאילו הוא מסיתו לעשות מצווה, כי להסית יהודי מתחילה צריך להסיתו להיות יותר מדי צדיק במקום שאין צריכים עד שמסיתו לעשות עבירה ר”ל, [...]

פרשת תולדות

פרשת תולדות
התפילה – אמצעי לקירבת אלוקים סידות תפילה "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא". רבינו בחיי מפרש ":היה ראוי להקדים ולומר "ותהי רבקה עקרה "ואחר כך "ויעתר יצחק לה 'כי עקרה היא ",ומה שהקדים התפילה יתכן לומר שהקדים העיקר ,ולמדנו :שאין הכוונה שתהיה העקרות סיבת התפילה ,שאם כן הסיבה עיקר והתפילה טפל לה .אבל כוונת [...]