בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

פרשת וישב

פרשת וישב"הנה בעל החלומות הלזה" (בראשית לז, יט)

כאשר האחים הקדושים כינו את יוסף בתואר רשמי של "בעל

החלומות", בוודאי שלא הייתה כאן רק פליטת פה אקראית על

יוסף. היה כאן ביטוי של משהו שורשי במהות תפקידו של יוסף.

בהתבוננות קלה, על השתלשלות מאורעות חייו של יוסף, מתברר

שהעיסוק שלו בענייני חלומות היה מאוד משמעותי. זה התחיל

בחלומות שלו על אחיו והוריו. זה המשיך בפתרון החלומות של שר

האופים והטבחים. וזה הגיע עד השלב של פתרון חלומו של פרעה.

למעשה, כל חייו סבבו סביב החלומות הללו. שנאת האחים

והמכירה למצרים הייתה באמצעות סיפור חלומותיו. היציאה שלו

מבית האסורים ועלייתו למשרת המשנה למלך, הייתה באמצעות

עיסוקו בפתרון חלומות. בדרכו של יוסף הצדיק, צועדים כל

הצדיקים האמתיים שבכל דור ודור. גם הם נקראים "בעלי

חלומות" והם עוסקים כל חייהם סביב סוגיית פתרון חלומות.

לשם הבנת הדברים לאשורם, נזדקק להקדים ולבאר מה הוא

חלום? מה משמעותו לגבינו? וכיצד נפתור אותו בצורה נכונה?

בעת החלום, האדם שוכב על מיטתו והוא מדמיין לעצמו שהוא

נופש כעת על שפת הים, הוא חולם שהוא עושה עסקים, שהוא

מרוויח, שהוא מפסיד, שהוא נופל והוא קם. כוח הדמיון מופעל

מצד שני, אי אפשר לומר שהחלומות הם דמיונות בלבד. חכמינו

הקדושים מלמדים אותנו )במסכת ברכות דף נה( שיש בחלומות גם

מסר אמתי, כך שיש בו גם פסולת. וכאן יש צורך באדם מיוחד

שתהיה לו בינה יתרה למיין את התבן מתוך הפסולת, וכך לפתור

כשמדברים על חלומות ודמיונות, מתכוונים לא רק על חלומות

בעת השינה. מתכוונים גם על אותם החולמים בהקיץ. רבים הם

האנשים החולמים כל חייהם לעשות קריירה בחיים, להתעשר,

להגיע למעמד חברתי מסוים. ולפעמים, גם באצטלה של קדושה,

שואף האדם להגיע למדרגות רוחניות מסוימות בשביל לקבל כבוד

ותהילה. ולא נשכח, גם את אותם המתמודדים עם עליות וירידות

קשות הנותנות להם תחושה שלא נותנים להם שום סיוע מן

השמים, ונדמה להם שלא חפצים בהם ובתורתם. זה גם כן סוג של

דמיון. למעשה, כל תאוות העולם הזה מקורם בדמיון. האדם

מדמיין לעצמו שאם הוא יטעם משהו מסוים יהיה לו תענוג, ואם

הוא ייסע למקום מסוים יהיה לו טוב. ואם יעשה כך וכך – תתמלא

תאוותו. כוח הדמיון הזה, גורף אלפים ורבבות להשקיע את זמנם

החלומות והדמיונות הללו מגיעים אלינו מהכוח הנקרא: כוח

המדמה. פירוש, ניתנה בנו אפשרות לדמות עניין לעניין ולהבין דבר

מתוך דבר. לפעמים זה חיובי שהרי כל התלמוד בנוי מהכוח הזה.

ולפעמים זה שלילי כאשר נכנסים לדמיונות שווא בהבלי העוה"ז.

)חוויה מפנקת, טעם מיוחד לאנשים מיוחדים, יום שכולו כיף.

מוכר?( ואפילו בעבודת השם, עלול האדם להיכנס לדמיונות שאין

הפתרון לזה הוא יוסף צדיק. בעל החלומות. הצדיק הוא אחראי

למיין לנו את כוח המדמה. שנזכה להשתמש בו במקום הנכון.

במאמריו הוא מאיר את עינינו מה היא האמת. באמצעותו נוכל

מה שצריך לעשות, זה לגשת אליו עם כל החלומות והתוכניות

)עפ"י ליקו"מ כה. ליקו"ה כבוד רבא ה"ג, יט( )מוגש ע"י מכון "חיים טובים(

מנהיג האימפריה המצרית, המושל בכיפה.

במלוא עוזו. זה הזמן שהוא מבטא את עצמו.

את החלום.

ומרצם לעמל אשר מרחיק אותנו מהתכלית הנצחית.

כל ממש בתפילותיו ובמעשיו. איך מתמודדים עם זה?

להבחין ולגלות מה הפסולת ומה האוכל.

שלנו. ולעשות קצת סדר אמתי.