בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

חנוכה

הקב"ה- אתה אוהב אותנו
חנוכה חנוכיה סביבון ביה"כ נוף כנהרת צפת
זוכים אנו בימים אלו לשמוח ולהודות על הניסים ונפלאות שעשה

ימים יקרים אלו צריכים לימוד והתבוננות גדולה על מה ולמה אנו

כל כך שמחים ומודים עד שאנו אומרים הלל שלם בכל יום שמונה

בכדי להבין זאת צריך להבין דבר תמוה מאוד, על מה כל השמחה,

הרי בכלל לא היה גזירת מוות על עם ישראל, אלא רק גזרות נגד

התורה הקדושה, דבר שלצערנו היה בכל הדורות, אך מדוע כאן זה

ועוד דבר מפליא הוא שמי שלומד את ההיסטוריה רואה כי בזמן

חנוכה רוב עם ישראל היו בחוץ לארץ, ואף רבים ממי שהיו בארץ

התייוונו, והמכבים היו מעטים, מצב די עגום… בנוסף לכך גם

לאחר חנוכה לא נגמרו המלחמות והיו עוד קרבות קשות, ובכלל כל

נס חנוכה בא עם הרבה כאב ומלחמות קשות, ובנוסף לכל זאת,

פחות ממאתיים שנה לאחר מכן כבר נחרב הבית לגמרי וגלו ישראל

כמו כן, צריך לשים לב לדבר מפליא, יש דין שאומר ש'טומאה

הותרה בציבור', כלומר שכאשר רוב הציבור טמא או כלי המקדש,

אעפ"כ מקיימים את מצוות המקדש בטומאה. אם כן, אף אם

המכבים לא היו מוצאים שמן טהור היו יכולים להדליק את

המנורה בשמן טמא, אם כך, על מה כל השמחה שמצאו שמן טהור

ודלק שמונה ימים, ובכלל מי צריך את הנס הזה הרי יכולנו לקיים

אלא דווקא מפני כל הסיבות האלו מתגלה בחנוכה האור הכי פנימי

ועמוק בקשר שלנו עם הקב"ה, מאיר אור הגנוז. עיקר היצר הרע

שלנו הוא שאנו חושבים שאנו קטנים, שאנו חושבים שלקב"ה לא

אכפת ממנו ואנו לא מעניינים אותו. שאנו חושבים שאיננו ראויים

לגאולה, איננו ראויים לניסים. יותר קל לנו לומר, זה היה פעם,

פעם הם היו צדיקים, פעם ה' עשה ניסים, פעם היה בית מקדש, אך

זה היה חטא המרגלים שראו את עצמם כחגבים, חשבו את עצמם

קטנים ולא ראויים לניסים ולארץ ישראל. זאת גם קללת הגלות

שאומרת התורה: "לא תאמין בחייך", לא תאמין שיש לקב"ה עסק

בחנוכה אנו מגלים עד כמה אנו חשובים לקב"ה, עד כמה הקב"ה

אוהב אותנו ומשגיח עלינו. שאע"פ שרוב עם ישראל בחוץ לארץ,

ואף מי שנמצא בארץ- רחוק מקרבת ה' ורבים המתייוונים, עם כל

זאת המכבים בנסים ונפלאות שכולם מלובשים בתוך הטבע, בתוך

המסירות נפש והגבורה שלהם- זוכים לנצח את אויבי ישראל.

ושיא האהבה התגלתה כאשר הגיעו לבית המקדש ומצאו שמן

טהור ונעשה להם נס ודלק לשמונה ימים. כמובן שהנסים של

המלחמה היו רבים וחשובים לאין ערוך, אך בנס קטן זה שאפילו

הלכתית לא היה צריך אותו, הקב"ה נתן לנו נשיקה, הוא אמר לנו

אל תחשבו שעזבתי אתכם לרגע, אני כל הזמן אתכם, משגיח

עליכם, נלחם דרכיכם ואתם מאוד מאוד חשובים לי!!!

גם היום יש לנו יצר הרע שאומר לנו שאיננו ראויים לגאולה, ועם

ישראל עדיין לא מוכן לכך, ומי אנחנו שנזכה, וכל מיני טענות

שונות. אך צריך לדעת שהאמת היא שאנחנו ראויים לגאולה,

הקב"ה אוהב אותנו ומשגיח עלינו בנסים ונפלאות, והתפקיד

שלנו הוא לשוב לחצרות בית ה', לפנות את מקום המקדש מכל

הטומאה שיש שם, לטהר את המקדש ולהדליק את נרות המנורה

ולהודות ולהלל לשם ה' הגדול והקדוש שנקרא עלינו.

)הרב אלישע וולפסון(

הקב"ה לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה.

ימים, יותר מכל החגים כולם!!!

הפך לחגיגה גדולה?

מעל אדמתם. אז על מה כל השמחה???

את המצווה גם בלעדיו!!??

אנו? אנו כלל לא ראויים. זהו עיקר היצר הרע שלנו!!!