בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

זמני תפילות

בבית הכנסת מקיימות תפילות בימי חול וכן בשבתות, חגים ומועדים. להלן זמני התפילות בתקופת שעון חורף:

יום: שחרית מנחה ערבית
חול 5:45 (הודו) 18:45 19:30
שבת 7:45 19:00+ ס. שלישית אחרי סעודה שלישית