בית כנסת ע"ש האר"י בנוף כנרת צפת

והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך

“וְהָיָה כַּ אֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ ” (בראשית כז מ)

 

מדברי רבינו הקדוש בליקו”מ תו’ א’ משמע שיעקב ועשו הם בחי’ היצר הטוב והיצר הרע ושם מובא שהיצר הרע בתחילה מתלבש במצוות ומטעה את האדם כאילו הוא מסיתו לעשות מצווה, כי להסית יהודי מתחילה צריך להסיתו להיות יותר מדי צדיק במקום שאין צריכים עד שמסיתו לעשות עבירה ר”ל, ואם יתחזק להתגבר על היצה”ר שמסיתו לגמרי, וזה מרומז בפרשתינו ּ “וְהָיָה כַּ אֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ ” ( במס’ 614 מספר אחד יותר על תרי”ג מצוות 613-. ופירוש יוכל לו עשו- שהוא היצה”ר, וזה מה שאמר יעקב לעשו לאחר שחזר שעובד את השי”ת תכף לעבירה זה אינו בנמצא, לכן לעשות מצוות שהוא קצת יותר קל, בודאי יכניע את היצר הדברים שכאשר תוסיף עליך עוד מצוות יתר על תרי”ג, אז מבית לבן “עם לבן גרתי” ותרי”ג מצוות שמרתי.